Words and Pictures

Methode bij ingrijpende gebeurtenissen.

Uitleg over ingrijpende gebeurtenissen

Words & Pictures is een methode die kinderen via woord en beeld uitleg geeft over ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Bijvoorbeeld heftige ruzies, scheiding, verwaarlozing, mishandeling en uithuisplaatsing. Om de veiligheid van de kinderen te vergroten is het belangrijk dat er openheid is. Words and Pictures zorgt ervoor dat kinderen weten welke afspraken er gemaakt zijn en waarom die afspraken er zijn.

Words and Pictures boekje

In het Words and Pictures boekje tekenen en vertellen we wie zich zorgen maken, waar zij zich zorgen over maken en wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Het boekje wordt samen met ouders/verzorgers gemaakt. Words & Pictures helpt ouders met het vinden van woorden waarmee ingewikkelde zaken met kinderen besproken kunnen worden.

Zo gaan wij te werk!

1. Aanmelden

Neem contact met ons op om je aan te melden

2. Intakegesprek

Samen maken we de hulpvraag helder en bespreken de verwachtigingen

3. Aan de slag

Tijdens het traject blijven we kijken of de hulpvraag nog actueel is

Starten met Words and pictures?

Contact opnemen
06 28 05 41 86