Video Home Training

Het versterken van ouderschap om contact tussen ouder en kind te ondersteunen en herstellen.

Video Home Training

Video-hometraining (VHT) richt zich op het versterken van het ouderschap, waarbij het uiteindelijke doel is om dat wat van nature aanwezig is in contact tussen ouder(s) en kind, te ondersteunen en herstellen. We brengen de initiatieven van kinderen in alledaagse situaties in kaart, om aan ouders te laten zien wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Deze vorm van methodische ondersteuning bieden wij aan gezinnen met lichte hulpvragen, maar zetten wij ook in bij complexere en langdurige problematiek.

Hoe we dit doen?

  • Eerst maken we graag kennis met het gezin, en zetten de hulpvraag (of meerdere hulpvragen) op papier. We maken meteen een afspraak voor de eerste video-opname.
  • Enkele tijd daarna komen we langs voor een korte video-opname in het dagelijkse (gezins)leven.
  • De opname bekijken we op een later moment samen met de ouder of ouders. Door de beelden te laten zien en uitleg te geven, zullen ouders de behoefte(s) van hun kind beter gaan begrijpen.
  • Bovenstaande herhalen we voor een periode van enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van de hulpvraag (of hulpvragen).

Indicatiecriteria

  • Er sprake is van (complexe) opvoedingsproblematiek.
  • Er is sprake van communicatie/interactieproblematiek.
  • Gedurende de inzet van VHT is er tenminste één vaste ouder betrokken bij de opvoeding van het kind.

Werken zonder wachtlijsten

Leafs staat voor werken zonder wachtlijsten. Dit om ervoor te zorgen dat er begeleiding voor jullie klaar staat wanneer jullie dit nodig hebben en niet wanneer het voor de organisatie past. Het traject begint altijd met een intakegesprek om te kijken of er een klik is. Het ervaren van een klik vinden wij voor beide partijen erg belangrijk om dit traject tot een zo groot mogelijk succes te maken. Tijdens dit gesprek proberen we de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen en maken we afspraken over de verwachtingen richting elkaar. Wij bieden zorg op maat omdat wij vinden dat iedere situatie anders is en iets anders vraagt. Wij maken dan ook samen afspraken over hoeveel uur wij (per week) jullie zullen gaan ondersteunen. Bij een wederzijdse klik gaan we samen aan de slag!

Zo gaan wij te werk!

1. Aanmelden

Neem contact met ons op om je aan te melden

2. Intakegesprek

Samen maken we de hulpvraag helder en bespreken de verwachtigingen

3. Aan de slag

Tijdens het traject blijven we kijken of de hulpvraag nog actueel is

Benieuwd wat Leafs voor uw gezin kan betekenen?

Contact opnemen
06 28 05 41 86